Verboden Woorden: Financiering en vermogen

In de werkvorm “Verboden Woorden” leren lerenden om begrippen in eigen woorden te omschrijven of definiëren. Met andere woorden: het gaat hier om het begrijpen van begripsmatige kennis. Deze werkvorm vergt de eerste keer wel wat voorbereiding doordat u alle kaartjes uit de bijlage los moet knippen en voor elk groepje een setje in een enveloppe zult stoppen, maar het rendement van die tijdsinvestering is groot, want de lerenden leren hoe ze belangrijke economische begrippen in eigen woorden kunnen omschrijven.

Download het lesmateriaal