Memory: Boekhouden, complexe vraagstukken

De vereiste voorkennis is dat de lerenden de boekingsregels kennen. Boekhouden is systematisch leren denken. Achter elke verandering in de boekhouding gaat een financieel feit schuil. Memory is van oudsher een bekend spel waarbij men moet zoeken naar twee kaartjes met identieke afbeeldingen. De werkvorm Boekhoudmemory die hier beschreven wordt, heeft een iets andere opzet. Weliswaar moeten twee kaartjes worden gezocht, maar deze bevatten geen identieke afbeeldingen. Het ene kaartje bevat een financieel feit, het andere kaartje de uitwerking van dat feit in de boekhouding.

Download het lesmateriaal