Levende grafiek: Conjunctuur

De levende grafiek is een werkvorm die inzichtelijk probeert te maken welke wereld er eigenlijk achter een grafiek schuilgaat. Door met deze werkvorm te oefenen, trainen lerenden de vaardigheid om grafieken grondiger te analyseren en te begrijpen. Lerenden krijgen specifieke stukjes informatie en vertalen deze informatie vervolgens met behulp van hun eigen analyse naar “iets algemeners”. Met andere woorden: het gaat hier om het analyseren en evalueren van begripsmatige en conceptuele kennis.

Download het lesmateriaal