Woordwiel: Product­levens­cyclus

Om aan lerenden begrippen, hun onderlinge relatie(s) en begripsbetekenissen duidelijk te maken, wordt door docenten soms gebruikgemaakt van een begrippenweb, conceptmap of mindmap. De werkvorm “Woordwiel” werkt eigenlijk op dezelfde wijze. Het is echter niet de docent die het begrippenweb op het bord construeert, maar het zijn de lerenden zélf, die al schuivend met cirkelpartities (al dan niet onderverdeeld in een binnen- en buitenrand) die samen met een binnencirkel een volledig Woordwiel vormen, tot een kernbegrip met kenmerken komen.

Download het lesmateriaal