Welk woord weg: Balans en RR

In de werkvorm “Welk Woord Weg” speelt het zien van verbanden tussen woorden en begrippen een grote rol. Met andere woorden: het gaat hier om conceptuele kennis. Lerenden weten al wat individuele begrippen betekenen, en gaan op zoek naar de samenhang tussen de begrippen. Hen wordt gevraagd om van een reeks begrippen aan te geven welke er niet in het rijtje thuis hoort en waarom niet. Zo”n reeks begrippen is zeker niet willekeurig tot stand gekomen. Om een effectieve oefening te hebben, moet deze “open” van opzet zijn. Dat wil zeggen: vaak zijn meerdere oplossingen mogelijk.

Download het lesmateriaal