ANBI

Kalenderjaar 2023

M.b.t. de financien, zelfde beeld als afgelopen jaar:
1-1-2023 saldo betaalrekening 1919,-
31-12-2023 saldo betaalrekening 59,-
1-1-2023 saldo spaarrekening 39115,-
31-12-2023 saldo spaarrekening 39417,-

Grootste uitgaven waren: website (1400), bankkosten (250) en jubileum diner (180).

 

Kalenderjaar 2022

Activa per 1-1-2022: € 42.312
Baten in 2022: € nihil
Lasten in 2022: € 1.278,-
Exploitatiesaldo over 2022: € 1.278 -/- (negatief)
Activa per 31-12-2022: € 41.034

Toelichting: in 2022 zijn er geen fysieke boeken verkocht waardoor de inkomsten nihil zijn. Wel zijn de 2 websites verder doorontwikkeld waardoor de ontwikkelde werkvormen voor activerende didactiek in omgevingsonderwijs, geografie en economie voor een breed publiek toegankelijk zijn geworden en zijn gedissemineerd. Er zijn kosten gemaakt voor ontwikkelen en het drukken van nieuwe educatieve materialen die om niet ter beschikking zijn gesteld. Daarnaast lopen er kosten voor het aanhouden van de bankrekening. Rentebaten: nihil.